خانه / جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

رتبه فیلم هفته تعداد سینما فروش هفتگی (تومان) فروش کل تا هفته گذشته
۱ مغزهای کوچک زنگ زده ( هومن سیدی) ۱۰ ۸۱ ۴۲۰,۱۰۲,۰۰۰ ۱۱,۹۳۲,۱۵۰,۰۰۰
۲ آستیگمات ( مجیدرضا مصطفوی) ۲ ۸۹ ۴۱۷,۲۷۴,۰۰۰ ۹۵۵,۴۳۳,۰۰۰
۳ خانم یایا ( عبدالرضا کاهانی) ۳ ۸۹ ۳۲۸,۲۷۶,۰۰۰ ۲,۷۲۳,۹۶۰,۰۰۰
۴ لازانیا ( حسین قناعت) ۹ ۱۰۴ ۲۷۲,۹۸۰,۰۰۰ ۳,۸۲۱,۷۴۸,۰۰۰
۵ پیشونی سفید ۲ ( سید جواد هاشمی) ۸ ۱۳۶ ۲۵۳,۲۷۱,۰۰۰ ۳,۱۸۷,۷۵۵,۰۰۰
۶ پاستاریونی ( سهیل موفق) ۱ ۸۷ ۲۴۷,۰۹۳,۰۰۰ ۲۴۷,۰۹۳,۰۰۰
۷ لس آنجلس تهران ( تینا پاکروان) ۸ ۷۹ ۲۱۳,۵۷۹,۰۰۰ ۷,۰۱۷,۴۵۸,۰۰۰
۸ وای آمپول ( علی رضا محمودزاده) ۳ ۱۰۰ ۲۰۷,۳۹۳,۰۰۰ ۷۰۵,۲۸۸,۰۰۰
۹ هشتگ ( رحیم بهبودی فر) ۱۰ ۷۹ ۱۳۸,۲۹۳,۰۰۰ ۳,۵۵۹,۶۳۲,۰۰۰
۱۰ سرو زیر آب ( محمد علی باشه آهنگر) ۲ ۸۱ ۱۲۷,۲۳۱,۰۰۰ ۲۹۷,۹۹۱,۰۰۰
۱۱ گرگ بازی ( عباس نظام دوست) ۶ ۳۸ ۱۲۴,۵۵۲,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۶۷۷,۰۰۰
۱۲ هزارپا ( ابوالحسن داودی) ۲۲ ۱۹ ۹۷,۲۸۸,۰۰۰ ۳۷,۶۷۳,۸۹۶,۰۰۰
۱۳ عرق سرد ( سهیل بیرقی) ۱۰ ۲۲ ۵۶,۱۵۲,۰۰۰ ۲,۰۱۳,۱۵۳,۰۰۰
۱۴ در مسیر باران (انیمیشن) ( حامد کاتبی) ۶ ۲۲ ۱۸,۰۲۷,۰۰۰ ۹۸,۵۶۹,۰۰۰
۱۵ تنگه ابوقریب ( بهرام توکلی) ۱۷ ۸ ۱۴,۴۳۳,۰۰۰ ۵,۶۳۸,۸۱۸,۰۰۰
۱۶ جاده قدیم ( منیژه حکمت) ۱۰ ۴ ۲,۰۸۲,۰۰۰ ۵۷۴,۴۷۹,۰۰۰
۱۷ من دیوانه نیستم ( علیرضا امینی) ۱۹ ۱ ۹۲۵,۰۰۰ ۳۹۳,۸۰۳,۰۰۰
۱۸ دلم می خواد ( بهمن فرمان آرا) ۲۵ ۱ ۹۰۶,۰۰۰ ۱,۵۴۲,۶۹۱,۰۰۰
۱۹ سوفی و دیوانه ( مهدی کرم پور) ۱۰ ۶ ۵۷۹,۰۰۰ ۲۲۲,۴۶۰,۰۰۰
۲۰ دم سرخ ها ( آرش معیریان) ۱۸ ۱ ۳۳۶,۰۰۰ ۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۰
۲۱ خاله قورباغه ( افشین هاشمی) ۲۳ ۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۲,۳۸۲,۱۲۵,۰۰۰
۲۲ پشت دیوار سکوت(مسعود جعفری جوزانی) ۱۶ ۱ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۴۲,۴۴۵,۰۰۰
۲۳ ماهورا ( حمید زرگرنژاد) ۹ ۱ ۲۵,۰۰۰ ۲۰۶,۴۱۸,۰۰۰

جدول فروش سینماiran30nama.ir