خانه / جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

رتبه فیلم هفته تعداد سالن فروش هفتگی (تومان) فروش کل تا دیروز
۱ هزارپا ( ابوالحسن داودی) ۷ ۱۸۴ ۲,۸۴۵,۲۴۱,۰۰۰ ۲۹,۳۵۲,۲۳۰,۰۰۰
۲ تنگه ابوقریب ( بهرام توکلی) ۲ ۱۱۲ ۸۰۱,۹۲۲,۰۰۰ ۱,۶۶۸,۵۸۱,۰۰۰
۳ دم سرخ ها ( آرش معیریان) ۳ ۹۳ ۴۳۷,۳۰۱,۰۰۰ ۱,۳۹۱,۱۵۲,۰۰۰
۴ کاتیوشا ( علی عطشانی) ۴ ۸۷ ۲۱۷,۳۱۶,۰۰۰ ۱,۴۳۴,۴۳۲,۰۰۰
۵ شعله ور ( حمید نعمت الله) ۱ ۳۴ ۱۴۳,۵۱۷,۰۰۰ ۲۲۳,۱۹۳,۰۰۰
۶ خاله قورباغه ( افشین هاشمی) ۸ ۹۷ ۱۱۰,۰۱۰,۰۰۰ ۲,۱۳۲,۷۸۱,۰۰۰
۷ تگزاس ( مسعود اطیابی) ۱۸ ۳۹ ۹۰,۳۴۶,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰
۸ دارکوب ( بهروز شعیبی) ۸ ۲۰ ۶۷,۷۹۸,۰۰۰ ۱,۹۰۱,۳۵۶,۰۰۰
۹ دشمن زن ( کریم امینی) ۱۰ ۲۷ ۶۵,۰۸۴,۰۰۰ ۳,۰۷۸,۸۲۱,۰۰۰
۱۰ همه چی عادیه ( محسن دامادی) ۱ ۳۱ ۳۹,۴۵۶,۰۰۰ ۵۴,۰۵۲,۰۰۰
۱۱ پشت دیوار سکوت ( جعفری جوزانی) ۱ ۲۸ ۳۱,۲۶۳,۰۰۰ ۴۱,۲۱۹,۰۰۰
۱۲ من دیوانه نیستم ( علیرضا امینی) ۴ ۲۶ ۲۲,۶۰۵,۰۰۰ ۳۵۱,۹۴۸,۰۰۰
۱۳ راه رفتن روی سیم ( احمدرضا معتمدی) ۱ ۱۶ ۱۷,۶۱۸,۰۰۰ ۲۳,۵۰۳,۰۰۰
۱۴ به وقت خماری ( محمدحسین لطیفی) ۸ ۱۴ ۵,۹۵۲,۰۰۰ ۱,۰۷۷,۹۰۵,۰۰۰
۱۵ دلم می خواد ( بهمن فرمان آرا) ۱۰ ۵ ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۲۲,۰۴۵,۰۰۰
۱۶ فیلشاه (انیمیشن) ( هادی محمدیان) ۲۳ ۱۲ ۲,۸۰۹,۰۰۰ ۷,۸۹۱,۱۸۰,۰۰۰
۱۷ خجالت نکش ( رضا مقصودی) ۱۶ ۴ ۲,۳۴۱,۰۰۰ ۴,۵۵۶,۴۷۱,۰۰۰
۱۸ شماره ۱۷ سهیلا ( محمود غفاری) ۹ ۵ ۷۸۰,۰۰۰ ۱۱۵,۵۵۵,۰۰۰
۱۹ در وجه حامل ( بهمن کامیار) ۱۰ ۲ ۴۷۲,۰۰۰ ۱۴۵,۴۹۰,۰۰۰
۲۰ به وقت شام ( ابراهیم حاتمی کیا) ۲۳ ۲ ۳۴۵,۰۰۰ ۱۳,۰۵۲,۶۰۷,۰۰۰
۲۱ مرداد ( بهمن کامیار) ۸ ۴ ۲۴۵,۰۰۰ ۱۱۰,۶۴۱,۰۰۰
۲۲ مصادره ( مهران احمدی) ۲۳ ۱ ۴۴,۰۰۰ ۱۵,۶۹۱,۳۴۵,۰۰۰

جدول فروش سینماiran30nama.ir