جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

آمار فروش سینما

رتبهفیلمهفتهتعداد سینمافروش هفتگی (تومان)فروش کل تا هفته گذشته
۱تگزاس ۲ ( مسعود اطیابی)۳۱۴۰۲,۱۷۵,۴۱۰,۰۰۰۷,۲۱۲,۹۳۱,۰۰۰
۲متری شیش و نیم ( سعید روستایی)۷۱۷۷۱,۴۲۶,۸۴۲,۰۰۰۲۳,۴۶۱,۰۹۶,۰۰۰
۳چهار انگشت ( حامد محمدی)۷۱۴۹۵۹۴,۹۱۵,۰۰۰۹,۸۸۱,۹۱۵,۰۰۰
۴زندانی‌ها ( مسعود ده نمکی)۷۱۱۴۳۹۹,۲۹۰,۰۰۰۴,۲۸۶,۴۳۹,۰۰۰
۵پیشونی سفید ۳ ( سید جواد هاشمی)۷۱۵۲۳۱۶,۴۶۰,۰۰۰۲,۷۴۰,۳۹۷,۰۰۰
۶ژن خوک ( سعید سهیلی)۷۱۰۳۲۱۶,۴۶۳,۰۰۰۲,۹۷۵,۰۹۲,۰۰۰
۷غلامرضا تختی ( بهرام توکلی)۷۸۰۱۶۴,۵۶۴,۰۰۰۱,۸۳۶,۱۵۴,۰۰۰
۸آشغال‌های دوست داشتنی ( محسن امیریوسفی)۱۲۱۱۲۰,۹۰۹,۰۰۰۳,۷۷۵,۰۵۵,۰۰۰
۹جن زیبا ( بایرام فضلی)۱۲۳۳,۲۵۲,۰۰۰۱,۱۴۱,۵۱۶,۰۰۰
۱۰پارادایس ( علی عطشانی)۱۵۴۲,۰۴۵,۰۰۰۴,۵۲۹,۴۷۶,۰۰۰
۱۱پیشونی سفید ۲ ( سید جواد هاشمی)۳۰۳۹۲۲,۰۰۰۴,۱۹۱,۸۹۲,۰۰۰
۱۲تگزاس ( مسعود اطیابی)۵۵۱۲۸۸,۰۰۰۱۴,۴۲۵,۰۸۶,۰۰۰
۱۳قانون مورفی ( رامبد جوان)۱۸۲۲۲۴,۰۰۰۹,۶۶۱,۶۳۳,۰۰۰
۱۴درساژ ( پویا بادکوبه)۱۷۲۱۵۶,۰۰۰۴۹۵,۲۳۲,۰۰۰

جدول فروش سینماiran30nama.ir