جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

آمار فروش سینما

آمار فروش چهارشنبه ها بروز میگردد
رتبه فیلم هفته تعداد سینما فروش هفتگی (تومان) فروش کل تا هفته گذشته
۱ مطرب ( مصطفی کیایی) ۹ ۱۷۵ ۹۶۹,۴۸۲,۰۰۰ ۳۱,۸۷۱,۸۲۱,۰۰۰
۲ زیر نظر ( مجید صالحی) ۲ ۱۴۴ ۸۴۱,۲۲۵,۰۰۰ ۳,۰۴۸,۱۷۰,۰۰۰
۳ جهان با من برقص! ( سروش صحت) ۱ ۹۴ ۵۸۸,۵۲۱,۰۰۰ ۵۸۸,۵۲۱,۰۰۰
۴ چشم و گوش بسته ( فرزاد موتمن) ۹ ۱۲۲ ۳۰۵,۳۲۹,۰۰۰ ۹,۹۷۲,۷۳۴,۰۰۰
۵ جان دار ( حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری) ۴ ۹۳ ۲۷۶,۸۲۴,۰۰۰ ۲,۴۴۱,۹۰۷,۰۰۰
۶ بنیامین ( محسن عنایتی) ۹ ۱۴۵ ۲۳۸,۳۳۳,۰۰۰ ۳,۲۹۵,۵۵۷,۰۰۰
۷ منطقه پرواز ممنوع ( امیر داسارگر ) ۹ ۱۵۷ ۱۹۸,۰۴۲,۰۰۰ ۴,۹۳۱,۱۸۸,۰۰۰
۸ ۲۳ نفر ( مهدی جعفری) ۴ ۸۹ ۱۳۰,۰۹۶,۰۰۰ ۸۸۵,۱۶۰,۰۰۰
۹ سونامی ( میلاد صدرعاملی) ۲ ۷۰ ۵۶,۷۱۸,۰۰۰ ۱۷۰,۲۳۲,۰۰۰
۱۰ آشفته‌گی ( فریدون جیرانی) ۳ ۳۵ ۵۲,۴۴۹,۰۰۰ ۳۸۴,۲۳۱,۰۰۰
۱۱ آخرین داستان ( اشکان رهگذر) ۶ ۲۲ ۱۵,۱۲۶,۰۰۰ ۴۵۱,۶۲۹,۰۰۰
۱۲ مشت آخر ( مهدی فخیم زاده) ۳ ۳۰ ۱۵,۰۲۳,۰۰۰ ۱۵۷,۳۲۱,۰۰۰
۱۳ تورنادو ( سید جواد هاشمی) ۹ ۳۴ ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ ۷۲۸,۷۹۱,۰۰۰
۱۴ هزارتو ( امیرحسین ترابی) ۱۱ ۹ ۵,۵۸۱,۰۰۰ ۵,۴۹۱,۸۴۷,۰۰۰
۱۵ خداحافظ دختر شیرازی ( افشین هاشمی) ۵ ۱۶ ۵,۰۵۲,۰۰۰ ۳۳۴,۱۱۶,۰۰۰
۱۶ آبی به رنگ آسمان ( امیر رفیعی) ۱۵ ۳ ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۹۸,۰۰۰
۱۷ مسخره باز ( همایون غنی زاده) ۱۳ ۳ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۳۶۸,۴۳۶,۰۰۰
۱۸ سمفونی نهم ( محمدرضا هنرمند) ۹ ۵ ۱,۵۶۱,۰۰۰ ۷۴۳,۲۰۶,۰۰۰
۱۹ معکوس ( پولاد کیمیایی) ۶ ۶ ۴۳۴,۰۰۰ ۱۵۱,۱۹۴,۰۰۰
۲۰ لیلاج ( داریوش یاری) ۶ ۳ ۲۴۴,۰۰۰ ۹۵,۲۰۷,۰۰۰
۲۱ ماجرای نیمروز ۲: رد خون ( محمدحسین مهدویان) ۱۵ ۲ ۲۳۹,۰۰۰ ۶,۲۳۲,۸۹۴,۰۰۰
۲۲ جانان ( کامران قدکچیان) ۲۲ ۱ ۱۱۰,۰۰۰ ۳۸۱,۴۱۹,۰۰۰
۲۳ پیلوت ( ابراهیم ابراهیمیان) ۱۵ ۲ ۸,۰۰۰ ۵۸۹,۳۶۰,۰۰۰

 

iran30nama.ir