خانه / جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

رتبه فیلم هفته تعداد سالن فروش هفتگی (تومان) فروش کل تا دیروز
۱ تگزاس ( مسعود اطیابی) ۲ ۱۱۹ ۱,۴۱۶,۱۱۰,۰۰۰ ۳,۲۷۳,۵۷۰,۰۰۰
۲ لاتاری ( محمدحسین مهدویان) ۷ ۱۸۰ ۱,۲۲۶,۸۲۸,۰۰۰ ۱۲,۴۱۲,۵۶۶,۰۰۰
۳ فیلشاه (انیمیشن) ( هادی محمدیان) ۷ ۱۶۹ ۱,۰۶۶,۸۰۲,۰۰۰ ۵,۱۰۲,۱۲۱,۰۰۰
۴ به وقت شام ( ابراهیم حاتمی کیا) ۷ ۱۹۴ ۸۸۰,۲۷۳,۰۰۰ ۱۱,۵۷۶,۳۱۹,۰۰۰
۵ مصادره ( مهران احمدی) ۷ ۱۳۲ ۸۷۳,۳۵۰,۰۰۰ ۱۳,۷۱۷,۲۱۹,۰۰۰
۶ لونه زنبور ( برزو نیک نژاد) ۷ ۱۲۲ ۶۸۲,۸۸۸,۰۰۰ ۷,۸۷۰,۰۶۵,۰۰۰
۷ خرگیوش ( مانی باغبانی) ۷ ۳۸ ۱۲۰,۲۷۴,۰۰۰ ۱,۹۳۹,۹۶۰,۰۰۰
۸ بدون تاریخ بدون امضا ( وحید جلیلوند) ۱۱ ۷ ۳۴,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۷۷۳,۵۴۷,۰۰۰
۹ فِراری ( علیرضا داودنژاد) ۷ ۱۶ ۳۳,۷۱۰,۰۰۰ ۴۸۶,۵۹۹,۰۰۰
۱۰ اسرافیل ( آیدا پناهنده) ۱۱ ۰ ۴,۴۴۸,۰۰۰ ۶۰۹,۰۸۸,۰۰۰
۱۱ آینه بغل ( منوچهر هادی) ۲۱ ۱ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۲۰,۴۹۲,۸۳۳,۰۰۰
۱۲ دخترعمو و پسرعمو ( روح انگیز شمس) ۱۸ ۰ ۵۳۱,۰۰۰ ۱,۵۵۶,۲۲۰,۰۰۰
۱۳ افسانه گل آباد ( محمدرضا عباس نژاد) ۱۴ ۲ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۱,۲۸۷,۰۰۰
۱۴ راز سیاوش (انیمیشن) ( محمد ربانی) ۲۲ ۱ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۵ حریم شخصی ( احمد معظمی) ۲۰ ۰ ۴۸,۰۰۰ ۸۷۳,۰۲۰,۰۰۰

جدول فروش سینماiran30nama.ir