خانه / جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

رتبه فیلم هفته تعداد سالن فروش هفتگی (تومان) فروش کل تا دیروز
۱ لس آنجلس تهران ( تینا پاکروان) ۱ ۹۵ ۲,۱۵۴,۲۰۳,۰۰۰ ۲,۹۸۲,۴۰۲,۰۰۰
۲ مغزهای کوچک زنگ زده ( هومن سیدی) ۳ ۱۳۱ ۱,۷۴۴,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۸۶۶,۹۷۹,۰۰۰
۳ لازانیا ( حسین قناعت) ۲ ۱۰۶ ۵۱۹,۷۷۴,۰۰۰ ۱,۳۹۸,۵۰۲,۰۰۰
۴ هشتگ ( رحیم بهبودی فر) ۳ ۱۲۵ ۴۸۵,۴۵۳,۰۰۰ ۱,۷۲۴,۶۳۲,۰۰۰
۵ عرق سرد ( سهیل بیرقی) ۳ ۵۷ ۲۷۱,۹۹۷,۰۰۰ ۱,۱۱۱,۲۵۱,۰۰۰
۶ هزارپا ( ابوالحسن داودی) ۱۵ ۵۲ ۲۴۳,۷۶۸,۰۰۰ ۳۶,۷۹۵,۴۷۲,۰۰۰
۷ پیشونی سفید ۲ ( سید جواد هاشمی) ۱ ۶۴ ۲۴۰,۵۱۷,۰۰۰ ۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰
۸ تنگه ابوقریب ( بهرام توکلی) ۱۰ ۷۴ ۱۶۵,۲۰۴,۰۰۰ ۵,۲۲۵,۵۹۷,۰۰۰
۹ ماهورا ( حمید زرگرنژاد) ۲ ۳۲ ۸۱,۱۶۳,۰۰۰ ۱۶۴,۱۰۱,۰۰۰
۱۰ جاده قدیم ( منیژه حکمت) ۳ ۳۹ ۷۵,۳۱۰,۰۰۰ ۳۹۳,۲۳۵,۰۰۰
۱۱ سوفی و دیوانه ( مهدی کرم پور) ۳ ۲۹ ۳۱,۱۰۶,۰۰۰ ۱۶۸,۱۸۸,۰۰۰
۱۲ دم سرخ ها ( آرش معیریان) ۱۱ ۱۵ ۹,۱۱۶,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۲۳۲,۰۰۰
۱۳ کاتیوشا ( علی عطشانی) ۱۲ ۱۲ ۷,۲۱۴,۰۰۰ ۲,۳۹۳,۵۸۴,۰۰۰
۱۴ خاله قورباغه ( افشین هاشمی) ۱۶ ۱۹ ۴,۱۰۲,۰۰۰ ۲,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ شعله ور ( حمید نعمت الله) ۹ ۱۰ ۳,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۴۷۳,۰۰۰
۱۶ دشمن زن ( کریم امینی) ۱۸ ۱ ۲,۳۳۵,۰۰۰ ۳,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۷ داش آکل ( محمد عرب) ۷ ۱۶ ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۳۲۱,۳۶۸,۰۰۰
۱۸ تگزاس ( مسعود اطیابی) ۲۶ ۳ ۱,۸۰۹,۰۰۰ ۱۴,۴۱۴,۰۲۱,۰۰۰
۱۹ دارکوب ( بهروز شعیبی) ۱۶ ۲ ۱,۳۸۳,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۹۹۹,۰۰۰
۲۰ آخرین بار کی سحر را دیدی (فرزاد موتمن) ۷ ۱ ۹۹۶,۰۰۰ ۱۶۰,۱۰۱,۰۰۰
۲۱ به وقت خماری ( محمدحسین لطیفی) ۱۶ ۴ ۷۷۷,۰۰۰ ۱,۰۹۳,۰۳۰,۰۰۰
۲۲ فیلشاه (انیمیشن) ( هادی محمدیان) ۳۱ ۲ ۷۶۲,۰۰۰ ۷,۹۰۴,۵۳۴,۰۰۰
۲۳ همه چی عادیه ( محسن دامادی) ۹ ۲ ۵۸۱,۰۰۰ ۲۵۹,۰۱۵,۰۰۰
۲۴ یک کیلو و بیست و یک گرم ( رحیم طوفان) ۶ ۴ ۳۱۸,۰۰۰ ۶۱,۰۲۱,۰۰۰
۲۵ پشت دیوار سکوت(مسعود جعفری جوزانی) ۹ ۱ ۲۸۸,۰۰۰ ۱۴۱,۲۸۳,۰۰۰
۲۶ ننه نقلی ( پرویز صبری) ۱۲۴ ۱ ۲۴,۰۰۰ ۴۳۶,۵۶۳,۰۰۰
۲۷ من دیوانه نیستم ( علیرضا امینی) ۱۲ ۱ ۲۴,۰۰۰ ۳۹۲,۸۷۸,۰۰۰

جدول فروش سینماiran30nama.ir