خانه / جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

جدول فروش سینما

رتبه فیلم هفته تعداد سالن فروش هفتگی (تومان) فروش کل تا دیروز
۱ تگزاس ( مسعود اطیابی) ۹ ۱۳۸ ۶۳۸,۹۴۱,۰۰۰ ۱۰,۷۶۲,۳۶۸,۰۰۰
۲ خجالت نکش ( رضا مقصودی) ۷ ۱۲۱ ۴۴۹,۰۵۱,۰۰۰ ۳,۴۶۸,۴۳۶,۰۰۰
۳ دلم می خواد ( بهمن فرمان آرا) ۱ ۷۰ ۳۸۲,۹۸۴,۰۰۰ ۷۲۴,۸۹۳,۰۰۰
۴ دشمن زن ( کریم امینی) ۱ ۱۰۰ ۳۲۷,۶۹۱,۰۰۰ ۷۹۵,۹۳۵,۰۰۰
۵ چهار راه استانبول ( مصطفی کیایی) ۷ ۸۸ ۲۰۳,۱۷۴,۰۰۰ ۲,۸۰۲,۲۸۱,۰۰۰
۶ عصبانی نیستم! ( رضا درمیشیان) ۷ ۵۶ ۹۲,۰۶۷,۰۰۰ ۲,۹۰۷,۹۲۸,۰۰۰
۷ فیلشاه (انیمیشن) ( هادی محمدیان) ۱۴ ۷۵ ۸۷,۷۸۳,۰۰۰ ۷,۶۵۸,۶۷۱,۰۰۰
۸ خوک ( مانی حقیقی) ۷ ۳۰ ۶۴,۳۴۶,۰۰۰ ۱,۱۲۲,۳۲۰,۰۰۰
۹ در وجه حامل ( بهمن کامیار) ۱ ۳۸ ۴۳,۹۷۳,۰۰۰ ۱۰۳,۳۰۲,۰۰۰
۱۰ لاتاری ( محمدحسین مهدویان) ۱۴ ۲۶ ۴۱,۰۲۷,۰۰۰ ۱۴,۷۴۲,۸۳۹,۰۰۰
۱۱ مصادره ( مهران احمدی) ۱۴ ۱۹ ۳۶,۸۲۷,۰۰۰ ۱۵,۶۱۱,۵۵۴,۰۰۰
۱۲ لونه زنبور ( برزو نیک نژاد) ۱۴ ۲۰ ۳۶,۶۴۷,۰۰۰ ۹,۱۰۵,۴۹۴,۰۰۰
۱۳ آن‌سوی ابرها ( مجید مجیدی) ۷ ۹ ۱۱,۱۵۲,۰۰۰ ۲۰۶,۰۳۷,۰۰۰
۱۴ جشن دلتنگی ( پوریا آذربایجانی) ۷ ۲۷ ۹,۲۷۰,۰۰۰ ۱۹۸,۵۰۹,۰۰۰
۱۵ به وقت شام ( ابراهیم حاتمی کیا) ۱۴ ۱۳ ۸,۱۷۰,۰۰۰ ۱۳,۰۴۴,۲۲۹,۰۰۰
۱۶ ناخواسته ( برزو نیک نژاد) ۴ ۲۹ ۶,۷۷۲,۰۰۰ ۷۲,۶۹۱,۰۰۰
۱۷ خرگیوش ( مانی باغبانی) ۱۴ ۷ ۱,۹۸۶,۰۰۰ ۲,۰۱۷,۶۴۱,۰۰۰
۱۸ آذر ( محمد حمزه ای) ۲۹ ۱ ۱,۶۳۸,۰۰۰ ۸۰۱,۱۰۲,۰۰۰
۱۹ فِراری ( علیرضا داودنژاد) ۱۴ ۳ ۸۸۳,۰۰۰ ۵۲۹,۶۱۷,۰۰۰
۲۰ ما خیلی باحالیم ( بهمن گودرزی) ۱۹ ۱ ۳۵۴,۰۰۰ ۱,۳۵۷,۷۵۰,۰۰۰
۲۱ مادری ( رقیه توکلی) ۱۶ ۲ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۹۴,۴۹۳,۰۰۰
۲۲ بدون تاریخ بدون امضا(وحید جلیلوند) ۱۸ ۱ ۲۴,۰۰۰ ۴,۷۸۲,۸۵۵,۰۰۰

جدول فروش سینماiran30nama.ir