سریال عالیجناب

سریال عالیجناب

دانلود سریال عالیجناب رایگان : همه قسمت ها با لینک مستقیم

سریال عالیجناب

دانلود عالیجناب قسمت اول :

دانلود با کیفیت ۴K – قیمت ۳۵۰۰

دانلود با کیفیت ۱۰۸۰P – قیمت ۳۰۰۰

دانلود با کیفیت ۷۲۰p – قیمت ۲۵۰۰

دانلود با کیفیت ۴۸۰p – قیمت ۲۰۰۰

دانلود عالیجناب قسمت دوم :

دانلود با کیفیت ۴K – قیمت ۳۵۰۰

دانلود با کیفیت ۱۰۸۰P – قیمت ۳۰۰۰

دانلود با کیفیت ۷۲۰p – قیمت ۲۵۰۰

دانلود با کیفیت ۴۸۰p – قیمت ۲۰۰۰

رمز فایل پیش فروش در صورت نیاز : EAliJenaB2$&@uproad
دانلود عالیجناب قسمت سوم :

دانلود با کیفیت ۴K – قیمت ۳۵۰۰

دانلود با کیفیت ۱۰۸۰P – قیمت ۳۰۰۰

دانلود با کیفیت ۷۲۰p – قیمت ۲۵۰۰

دانلود با کیفیت ۴۸۰p – قیمت ۲۰۰۰

رمز فایل پیش فروش در صورت نیاز : ALi@uproad.irJeNab3E
دانلود عالیجناب قسمت چهارم :

دانلود با کیفیت ۴K – قیمت ۳۵۰۰

دانلود با کیفیت ۱۰۸۰P – قیمت ۳۰۰۰

دانلود با کیفیت ۷۲۰p – قیمت ۲۵۰۰

دانلود با کیفیت ۴۸۰p – قیمت ۲۰۰۰

رمز فایل پیش فروش در صورت نیاز : E0063031701G
دانلود عالیجناب قسمت پنجم :

دانلود با کیفیت ۴K – قیمت ۳۵۰۰

دانلود با کیفیت ۱۰۸۰P – قیمت ۳۰۰۰

دانلود با کیفیت ۷۲۰p – قیمت ۲۵۰۰

دانلود با کیفیت ۴۸۰p – قیمت ۲۰۰۰

رمز فایل پیش فروش در صورت نیاز : S40063031701M
دانلود عالیجناب قسمت ششم :

دانلود با کیفیت ۴K – قیمت ۳۵۰۰

دانلود با کیفیت ۱۰۸۰P – قیمت ۳۰۰۰

دانلود با کیفیت ۷۲۰p – قیمت ۲۵۰۰

دانلود با کیفیت ۴۸۰p – قیمت ۲۰۰۰

رمز فایل پیش فروش در صورت نیاز : ELaStE9004Ali6jeNa2B

 

 

زمان پخش و دانلود سریال عالیجناب قسمت پنجم در شبکه نمایش خانگی : ۲۵ دی ماه ۹۶

دانلود رایگان سریال عالیجناب با لینک مستقیم و کیفیت بالا ۱۰۸۰ ، دانلود رایگان سریال عالیجناب با کیفیت بالا